DEN S PRAXÍ

I. ročník symposia k oslavě 10. výročí založení FRRMS

Koná se za

Den s Praxí

Cíl a forma

Cílem symposia je představit studentům, akademikům a veřejnosti činnost partnerů a formy spolupráce s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Symposium proběhne ve formě prezentací, přednášek a workshopů, během nichž spolupracující partneři představí svoji činnost, možnosti spolupráce a propojení akademické sféry s praxí v sekcích podnikatelský sektor, veřejný sektor, sektor regionálního rozvoje, neziskový sektor.

Přínosy účasti

 • zajímavé a praktické přednášky a workshopy přímo odborníků z praxe o z oblasti
  veřejné správy, regionálního rozvoje, neziskového sektoru a podnikání
 • získání praktických informací využitelné pro praxi a další studium
 • možnost získání odborné praxe ve formě krátkodobých a dlouhodobých stáží a
  pracovních příležitostí
 • navázání spolupráce s významnými společnostmi
 • možnost participace na zajímavých projektech z praxe
 • možnost zadávání témat bakalářských a diplomových prací u společností

Občerstvení

Občerstvení na symposiu v průběhu celého dne zajišťuje kavárna Lakeview.

17. 10. 2018
FRRMS
MENDELU

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,
Mendelova univerzita v Brně, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno

Program symposia

PODROBNÝ PROGRAM

17. října, 2018

08:00 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Zahájení symposia
 • Zahájení symposia
  09:00 – 09:10
  Úvodní slovo vedení fakulty, představení záměru Dne s praxí, představení 10 let FRRMS a další plány
09:10 – 12:00 Plenární sekce: Veřejná správa a podnikání
 • Brno: město studentů
  09:10 – 09:40
  Prezentace Strategie pro Brno (Romana Jalůvková, Magistrát města Brna)
 • Překvapivé možnosti uplatnění v sociálních službách v JMK
  09:40 – 10:10
  Prezentace Odboru sociální péče Jihomoravského kraje (Petr Horehleď)
 • Coffe Break
  10:10 - 10:40
 • Finanční zdraví podniku, cesta k úspěchu
  10:40 – 11:20
  Prezentace společnosti KPMG (Michaela Nespěchalová, Kateřina Krčmářová)
 • První kroky od nápadu k fungujícímu projektu
  11:20 – 12:00
  Prezentace Jihomoravské inovační centrum (Vojtěch Krmíček)
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 17:00 Paralelní sekce
Sekce 1: Podnikatelský sektor
 • Kde nejsou lidi, nejsou faily
  12:30 – 13:00
  Prezentace Podnikni to! (Maxim Dužek)
 • Odborně, jednoduše a s citem
  13:00 – 13:30
  Prezentace Oldřich Janda Consultancy, s.r.o. (Oldřich Janda)
 • Networking nejen ve světě podnikání
  13:30 – 14:00
  Prezentace SMART Network (Gabriela Mrkvicová)
 • Praktické využití komunikační mapy při nastavení procesů v CRM
  14:00 – 14:30
  Prezentace společnosti ANABIX (Štěpán Musil)
14:30 – 15:00 Coffee Break
Sekce 2: Studentská sekce
 • Jak získat více motivace do života?
  15:00 – 15:30
  Workshop společnosti HCA Czechia (Martin Kolenička)
 • Jak hledat smysl v práci a osobním životě celkově
  15:30 – 16:00
  Workshop společnosti GrowJob Institute (Matěj Krejčí)
 • Jak prodat své schopnosti a jedinečnost
  16:00 – 16:30
  workshop společnosti JáNěkdo.cz (Petr Nosek)
 • Social business jako kariérní volba
  16:30 – 17:00
  workshop společnosti Impact Hub Brno (Irena Ošťádálová)
Sekce 3: Sektor regionálního rozvoje
 • Možnosti a potřeby venkovských obcí
  12:30 – 13:00
  Prezentace starosta PaeDr. Zdeněk Peša
 • Role Centra pro regionální rozvoj České republiky v implementaci programů kohezní politiky
  13:00 – 13:30
  Prezentace Centrum pro regionální rozvoj (dr. Tatiana Mifková)
 • Místní akční skupina Brána Vysočiny: role MAS v území a možnosti pro studenty
  13:30 – 14:00
  Prezentace Místní akční skupiny (Libuše Beranová, Ondřej Konečný)
 • Činnost Správy CHKO Pálava
  14:00 – 14:30
  Prezentace CHKO Pálava (Jiří Kmet)
14:30 – 15:00 Coffee Break
Sekce 4: Neziskový sektor
 • Měření ekonomických přínosů dálkových tras
  15:00 – 15:40
  Prezentace Nadace Partnerství (Petr Kazda)
 • Představení činnosti Diecézní charity Brno
  15:40 – 16:20
  Prezentace Diecézní charita (Oldřich Haičman, Michal Novotný)
 • Podpora statutu profesí v oboru sociální práce ve Slezské diakonii
  16:20 – 17:00
  Prezentace Slezská Diakonie (Lenka Waszutová)

Řečníci a přednášky

jaluvkova

Romana Jalůvková

Oddělení spolupráce a rozvoje, Kancelář náměstka primátora Brna pro oblast Smart City

Specialistka spolupráce s akademickým a neziskovým sektorem v Oddělení spolupráce a rozvoje Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City. Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, obor Sociální geografie a regionální rozvoj. Při své práci se věnuje komunikaci a navazování spoluprací mezi městem Brnem a univerzitami, vědeckovýzkumnými centry a neziskovými organizacemi či spolky. Společné projekty jsou zaměřeny na podporu aktivních studentů, talentů a vědců s cílem rozvíjet kreativitu a inovace ve městě.

09:40 – 10:10
Brno: město studentů, přehled projektů a aktivit města Brna pro spolupráci s akademickým sektorem

Brno je díky existenci řady univerzit a vysokých škol plné ambiciózních, nadaných a talentovaných studentů. Magistrát města Brna se již dlouhodobě snaží maximálně využít potenciálu nadaných studentů pro řešení problémů a výzev, se kterými se při svém rozvoji potýká. Věděli jste například, že na Magistrátu města Brna pracuje osoba, jejíž náplň práce je spolupráce s akademickým sektorem? Pokud ne, přijďte si poslechnout, jak s městem můžete spolupracovat, ať už ve formě stáží, závěrečných prací či zapojení do jedné z mnoha studentských soutěží. Prezentace představí projekty města, které mají za cíl zapojit studenty, pomáhat jim v jejich rozvoji, získávat cennou zpětnou vazbu a inovativní nápady na jeho rozvoj. Projekty jako MUNISS či Brno Ph.D. Talent jsou již prestižní a existuje i mnoho dalších příkladů prospěšné spolupráce.

Obrázek1
Obrázek2

RNDr. Petr Horehleď

Odbor sociální péče Jihomoravského kraje

V současné době působí jako vedoucí odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Pět let pracoval v Charitě jako vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb v Brně. Externě přednáší na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se orientuje především na oblast sociálních věcí, řízení lidských zdrojů a management v sociálních službách. V minulosti se podílel na několika tuzemských i mezinárodních projektech ve výše uvedených oblastech.

09:40 – 10:10
Překvapivé možnosti uplatnění v sociálních službách v Jihomoravském kraji

Sociální služby zahrnují činnosti nebo soubor činností, které zajišťují pomoc či podporu osobám v nepříznivé životní situaci, a to za účelem sociálního začlenění nebo ochrany sociálního vyloučení. Sociální služby se dělí na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, které jsou poskytovány formou ambulantní, pobytovou či terénní. Síť sociálních služeb Jihomoravského kraje obsahuje téměř 470 služeb. V rámci těchto služeb jsou velké možnosti stáží, praxí i pracovního uplatnění - pro studenty či absolventy různých studijních oborů.

Obrázek3
Obrázek4

Michaela Nespěchalová

Senior v oddělení Audit Service Group společnosti KPMG

Během univerzity absolvovala stáž v oddělení auditu brněnské pobočky společnosti KPMG. Práce jí zaujala natolik, že jsem po skončení studií přijala nabídku pracovat na plný úvazek. Od té doby uběhlo 12 let a nyní pracuje v oddělení Audit Services Group, které jí umožňuje skloubit práci s rodinou. Ve volném času se zajímá o objevování krás života během cestování, přírodu a esenciální oleje.

10:40 – 11:20
Finanční zdraví podniku

Tématem přednášky je problematika financování podnikání a posouzení finančního zdraví podniku. Náplní přednášky je nastínit způsoby zhodnocení finančního zdraví podniku prostřednictvím finanční analýzy, finančních výkazů a dalších informací z přílohy v účetní závěrce. V rámci přednášky budou uvedeny konkrétní případy podniků, které jsou z hlediska finančního zdraví úspěšné, ale i případy podniků, které mají s financováním podnikání problémy.

obr5
Obrázek6

Ing. Kateřina Krčmářová

Supervisor v oddělení Audit Service Group společnosti KPMG

Po absolvování Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v roce 2005 začala pracovat v KPMG v oddělení auditu. Během dalších 3 let ukončila studium ACCA. Od roku 2014 přestoupila do oddělení ASG (audit service group), kde od října 2018 pracuje na pozici Associate Manager. Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádce a cvičení jógy.

10:40 – 11:20
Finanční zdraví podniku

Tématem přednášky je problematika financování podnikání a posouzení finančního zdraví podniku. Náplní přednášky je nastínit způsoby zhodnocení finančního zdraví podniku prostřednictvím finanční analýzy, finančních výkazů a dalších informací z přílohy v účetní závěrce. V rámci přednášky budou uvedeny konkrétní případy podniků, které jsou z hlediska finančního zdraví úspěšné, ale i případy podniků, které mají s financováním podnikání problémy.

obr5
33

Vojtěch Krmíček

Tým rozvoje podnikavosti a spinoffů, Jihomoravské inovační centrum

Vojtěch Krmíček se dříve věnoval výzkumu v oblasti síťové bezpečnosti, nyní již více než 6 let podporuje nově vznikající firmy a startupy na půdě JIC. Je odborníkem zejména na témata kolem vzniku a rozvoje začínajících projektů, průzkumu trhu, Lean startup metodologie, mezi jeho další oblíbená témata patří time management či nové nástroje a technologie.

11:20 – 12:00
První kroky od nápadu k fungujícímu projektu

Mít zajímavý nápad, do kterého se chcete vrhnout, je první krok, ale tím vše teprve začíná. V rámci praktického workshopu budete mít možnost si vyzkoušet dát váš nápad na papír a zároveň rozplánovat, jaké další kroky jsou nutné, abyste mohli nápad zrealizovat, na co všechno je potřeba myslet a čím se zabývat v případě, že byste zvažovali na vašem nápadu založit fungující byznys. Mám-li nápad nebo projekt - co dál? Jaké jsou první kroky, na co nezapomenout, co mě čeká a jakých služeb a podpory je možné využít, vč představení služeb JIC.

66
44

Maxim Dužek

spolumajitel Podnikni to! a digitální marketér

Jako 21letý začal podnikat ze Švédska. Je spolumajitelem projektu Podnikni to! a na volné noze pracuje jako marketér s desítkami značek, mezi které patří například BMW. Při své práci navíc jako lektor a mentor předává své cenné zkušenosti začínajícím podnikatelům.

12:30 – 13:00
Kde nejsou lidi, nejsou faily

S jednou věcí je potřeba se smířit - každý dělá chyby. Někdy se říká, že s člověkem, co nikdy neselhal, ani není radno spolupracovat. Jak se na selhání připravit a jak ho zvládnout, když nastane? Tato přednáška ti ukáže, jak brát své chyby jako příležitost k rozvoji a růstu. Chyby jsou vlastně to krásné, co nás posouvá v životě dál.

000
1111

Ing. Oldřich Janda

partner Oldřich Janda Consultancy s.r.o.

Specializuje se na firemní finance, řízení operačních rizik a procesní ochranu osobních údajů. Je zakladatelem poradenské společnosti OJC a garantem kvality jejích služeb. 16 let působí ve financích, z toho 10 let zastával různé pozice v největší bankovní skupině střední a východní Evropy včetně pozice šéfa interního auditu za obchodní procesy a prodejní síť. Finance ho prostě baví. Aktivně se také věnuje rozvoji vybraných místních neziskových organizací (pcfenix.cz, pastelka.net ).

13:00 – 13:30
Odborně, Jednoduše a s Citem

Specializuje se na firemní finance a řízení operačních rizik. Je zakladatelem poradenské společnosti OJC a garantem kvality jejích služeb. 16 let působí ve financích, z toho 10 let zastával různé pozice v největší bankovní skupině střední a východní Evropy včetně pozice šéfa interního auditu za obchodní procesy a prodejní síť. Finance ho prostě baví. Aktivně se také věnuje rozvoji vybraných místních neziskových organizací. Tématem přednášky jsou: Počátek byznysu, Principy malé firmy vs. samostatně výdělečné činnosti, Chyby a úspěchy - na co se připravit?

11111
444

Ing. Gabriela Mrkvicová

majitelka Smart Network Business Center, s.r.o.

Gabriela Mrkvicová je moderátorkou a networkerkou – po česku profesionálním propojovatelem lidí a jejich pracovních příběhů. Slova, která ji vystihují, jsou energie, komunikace, networking a obchod. Dnes jsou v její autentičnosti propojena všechna tato 4 slova dohromady. Ve svém podnikatelském klubu Smart Network, který vlastní a vede již 5 let, propojuje podnikatele a pomáhá jim spolupracovat a společně růst. A protože je kromě toho ještě zábavná, život přinesl výzvu, na kterou kývla a stala se i moderátorkou.

13:30 – 14:00
Networking nejen ve světě podnikání

Networking představuje novodobý fenomén, který stále více ovlivňuje a formuje současný svět podnikání. Pomocí networkingu se vytvářejí zcela nové možnosti při budování vztahů mezi lidmi, při získávání a vyměňování informací a udržování profesních a osobních kontaktů. Networking pro podnikání znamená proces, který může významně podpořit potenciál růstu nejen v oblasti podnikání. Cílem přednášky je proto představit význam a přínosy networkingu ve společnosti Smart Network Business Center, který propojuje a spoluvytváří síť významných kontaktů v České republice již více než pět let. Záměrem přednášky je rovněž představit možnosti a potenciál networkingu nejen pro podnikatele, ale také pro studující či lidi, kteří chtějí naplnit své profesní a osobní cíle.

44444
7777

Bc. Štěpán Musil

vedoucí obchodu a marketingu v CRM Anabix

Má více než 15 let zkušeností v oblasti obchodu a přes 5 let v oblasti marketingu se zaměřením na oline marketing. Vystudoval obor Mediální management na NC v Brně a finišuje magisterské studium v oboru Marketingová komunikace na UTB ve Zlíně. Poslední 4 roky působí v českém online CRM systému Anabix a mimo to také pomáhá firmám se správnou segmentací zákazníků a nastavením efektivní komunikace s využitím online nástrojů jako je emailing, web či sociální sítě.

14:00 – 14:30
Praktické využití komunikační mapy při nastavení procesů CRM

Komunikační mapa je popsání postupu, jak probíhá komunikace vedoucí k dosažení určitých cílů a potřebujeme ji proto, abychom věděli, co musíme udělat k dosažení těchto cílů. Cílem prezentace je představit nastavení obchodního procesu v CRM systému ANABIX pomocí komunikační mapy. Anabix CRM je český online výkonný nástroj pro správu a péči zákazníků dostupný přes jakýkoliv prohlížeč i zařízení.

77777¨
8877

Mgr. Martin Kolenička

majitel společnosti HCA Czechia

Martin Kolenička je známý lektor, kouč a zároveň i majitel firmy HCA Brno. Díky svým seminářům a tréninkům se snaží pomáhat firmám a učit je správnému fungování. Za zhruba 20 let svého působení prošel více jak 3 500 firem a proškolil více než 30 000 lidí. Školil jak nadnárodní korporace, tak i malé domácí firmy. Více informací: www.HcaCzechia.cz

15:00 – 15:30
Umění efektivní komunikace

Přednáška je určená jenom pro ty, kteří mají skutečný zájem být v životě úspěšní. Jedná se o výjimečnou, speciálně sestavenou přednášku Martina Koleničky a bere si za svůj cíl pomoci každému studentovi do hloubky pochopit práci s lidmi, efektivně se rozhodovat, naučit se správně komunikovat jak se zákazníky tak s kolegy a hlavně přinese praktický pohled do nitra fungování firmy. Jak se starat o zákazníky a dokázat řešit problematické situace.

54545
454554

Matěj Krejčí

konzultant společnosti Grow Job Institute

Matěj Krejčí působí ve vzdělávacím institutu GrowJOB Institute, ve kterém se převádí vědecké výzkumy do praxe.Své znalosti z psychologie a behaviorální ekonomie uplatňuje při hledání řešení a pomáhám tak lidem i firmám lépe fungovat. Jedním z nejznámějších výstupů institutu je kniha Konec prokrastinace. Zároveň je spoluzakladatelem projektu DobroKáva, organizátor konference Svět patří smělým v Liberci a tvůrčí osobností Inspirativních ráno v Brně.

15:30 – 16:00
Jak žít smysluplněji a více naplno?

Na workshopu se účastníci dozvědí, jak u sebe i ostatních zažehnout a udržet dlouhodobou motivaci. Jak se zaměřit na své silné stránky a orientovat se na pozitivní budoucnost. Jádrem workshopu jsou metody zvyšování flow v osobním i pracovním životě. Cílem je sestavení osobní vize – nástroje, který nám pomáhá žít smysluplněji a více naplno.

4545
121212

Bc. Petr Nosek

spolumajitel společnosti JáNěkdo.cz

V roce 2009 vystudoval bakalářský program na VUT v Brně obor Informační technologie. Od stejného roku se aktivně věnuje obchodu, podnikání a osobnostnímu rozvoji. Spolumajitel společnosti JáNěkdo.CZ, který ctí pravidlo, že jediného člověka, kterého může změnit, je jen člověk sám. Proto na sobě celý život tvrdě pracuje a díky tomu se umí vcítit do mnoha typů lidí, pochopit jejich myšlení a mluvit jejich mezilidským jazykem. To je ve světě obchodu a managementu nepostradatelná schopnost. Druhé může pouze inspirovat. Proto jde příkladem v tom, co dělám. Mentor a konzultant v podnikání, obchodě a osobnostním rozvoji.

16:00 – 16:30
Jak prodat své schopnosti a jedinečnost

Ve chvíli, kdy se chceme prosadit na poradě nebo například prodat své schopnosti na pohovoru, máme tendenci sklouzávat do nicneříkajících slov. "Jsem flexibilní, pracovitý a budu se snažit být firmě prospěšný…“ Ve skutečnosti jsou to nicneříkající slova, které si každý interpretuje jinak. Stejnou tendenci máme i v rámci prosazování své práce či projektů. Neříkáme investorům to, co je pro druhou stranu skutečně důležité. Důvody, pro které si to mohou "koupit". V rámci workshopu si ukážeme, jak mluvit tak, aby to bylo skutečně zajímavé pro druhé. Jak jednu vlastnost vyzdvihnout a vyvolat v druhém touhu. Nebo jak tu samou vlastnost svými slovy pohřbít a vyvolat v druhém nezájem. Vše je o schopnosti komunikace.

55555
irena_stadalova

Irena Ošťádalová

ředitelka Impact Hub Brno

Irena Ošťádalová je ředitelkou inspirativního coworkingového prostoru Impact Hub Brno (www.hubbrno.cz), který je součástí celosvětové komunity čítající přes 15 000 členů, a produkční orchestru Musica Florea. Iris je blázen do umění a vášnivý tvůrce dobré nálady. Smysl jí dává společensky prospěšné podnikání a nejvíc se usmívá, když se daří dobré věci dobrým lidem. Řídí se heslem Tiny Fey: „Whatever the problem – be part of the solution“.

16:30 – 17:00
Social business jako kariérní volba

Je možné pomáhat a podnikat zároveň? O společensky prospěšném podnikání promluví Irena Ošťádalová, ředitelka Impact Hub Brno, kde se aktuálně chystá osmý ročník akceleračního a vzdělávacího programu Social Impact Award. Na příkladech konkrétních projektů ukáže, jakou roli na cestě k úspěšnému social businessu může program Social Impact Award sehrát. Na místě bude možné konzultovat svůj nápad, nebo se poradit o přihlášce do programu.

impact_hub
st

PaeDr. Zdeněk Peša

starosta města Olešnice

Starosta města Olešnice (6 volebních období), předseda krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Jihomoravského kraje. Dříve 2 volební období zastupitel Jihomoravského kraje, kde působil ve funkcích: Předseda komise pro výchovu a vzdělávání Jihomoravského kraje, místopředseda výboru pro regionální rozvoj. Absolvent pedagogické fakulty a specializačního studia na filozofické fakultě v Brně. Autor regionálních učebnic, vlastivědných a historických publikací.

12:30 – 13:00
Možnosti a potřeby venkovských obcí

Přednáška se zabývá možnostmi a potřebami venkovských obcí s ohledem na studijní programy a profil absolventů, zejména: zpracovaní a vyhodnocování rozvojových strategií (koncepcí) obcí, příprava zpracování investičních záměrů, vyhledávání vhodných dotačních titulů, zpracování dotačních žádostí (národní zdroje, zdroje EU), řízená praxe u obcí a MAS.

sttt
sadasdas

Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihovýchod, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Tatiana Mifková pracuje v organizaci od roku 2006 a věnuje se administraci, monitoringu a kontrole projektů financovaných z evropských fondů. V minulých programovacích obdobích implementovala program INTERREG (programovací období 2004-2006), Integrovaný operační program + programy přeshraniční spolupráce (programovací období 2007-2013). V současném programovacím období 2014-2020 pokračuje v implementaci programů Evropské územní spolupráce (EÚS) jako vedoucí oddělení pro NUTS II Jihovýchod (oblast působnosti - Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) a ve funkci Infobodu při oddělení pro NUTS II Jihovýchod (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika).

13:00 – 13:30
Role Centra pro regionální rozvoj České republiky v implementaci programů kohezní politiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace s více než 20letou zkušeností v oblasti evropských dotací. Hlavní náplní činnosti organizace je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především oblasti administrace, monitoringu a kontroly projektů financovaných z evropských fondů. V programovacím období 2014-2020 se organizace zapojila do implementace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v pozici zprostředkujícího subjektu a úspěšně pokračuje v implementaci programů Evropské územní spolupráce (EÚS) v roli kontrolora a ve funkci Společného sekretariátu.

sadasdasda
hkgjkl

PhDr. Libuše Beranová

manažerka Místní akční skupiny, Brána Vysočin

Vystudovala Gymnázium v Tišnově a Pedagogickou fakultu MU v Brně, kterou zakončila rigorózní zkouškou. Téměř 6 let učila na základní škole ZŠ nám. 28. října v Tišnově. Poté při rodičovské působila v RC Studánka nejprve jako dobrovolník, poté statutární zástupce a dále jako manažerka ESF projektu. Od roku 2015 pracuje v Místní akční skupině Brána Vysočiny. Od roku 2017 se vytvořená strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizuje vyhlašováním výzev v OP ŽP, IROP, PRV a OP Z a také animujeme školy v rámci šablon. Od roku 2016 pracuje i jako manažerka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Tišnova (od 1.7.2018 pokračování projektu MAP II). Ve volném čase spolupracuje na dalších projektech s městem Tišnov i s místními organizacemi.

13:30 – 14:00
Místní akční skupina Brána Vysočiny: role MAS v území a možnosti pro studenty

V první části prezentace budou studenti seznámeni s rolí místní akční skupiny v rozvoji území a budou ukázány konkrétní aktivity, které MAS Brána Vysočiny realizuje. Druhá část prezentace ukáže, proč je pro studenty FRRMS činnost v MAS atraktivní a jaké možnosti uplatnění a spolupráce se v této oblasti studentům nabízejí.

5654
hkgjkl

Ing. Ondřej Konečný, Ph.D.

vedoucí Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy, FRRMS MENDELU

Ondřej Konečný vystudoval doktorské studium oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Problematika regionálního rozvoje je jeho zájmem jak v akademickém prostředí (vedoucí ústavu Regionálního rozvoje na FRRMS Mendlovy univerzity v Brně), tak osobním životě. Aktivně se zapojuje do činnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny a dalších projektů rozvíjející lokalitu, kde žije se svou rodinou - Tišnovsko.

13:30 – 14:00
Místní akční skupina Brána Vysočiny: role MAS v území a možnosti pro studenty

V první části prezentace budou studenti seznámeni s rolí místní akční skupiny v rozvoji území a budou ukázány konkrétní aktivity, které MAS Brána Vysočiny realizuje. Druhá část prezentace ukáže, proč je pro studenty FRRMS činnost v MAS atraktivní a jaké možnosti uplatnění a spolupráce se v této oblasti studentům nabízejí.

favicon
asdasda

Mgr. Jiří Kmet

vedoucí správy Oddělení Správa CHKO Pálava

Vystudoval obor ochrana tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2001 pracoval na Správě CHKO Pálava na několik pozicích a od roku 2015 je vedoucím pracoviště. Aktivně působí v několika nevládních organizacích zabývajících se ochranou přírody na Břeclavsku. Ve volném čase se věnuje sadaření a především včelaření, které je jeho velkou zálibou.

14:00 – 14:30
Činnost Správy CHKO Pálava

Správa CHKO Pálava je jedním z regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V intencích zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny na území CHKO Pálava a dále v některých národních přírodních rezervacích a památkách mimo CHKO Pálava. K náplni práce dále patří odborná činnost, spočívající např. v monitoringu a inventarizacích složek živé i neživé přírody, zajišťování managementu cenných biotopů a druhů aj. Významnou část naší práce zaujímá práce s veřejností. V rámci výše uvedených aktivit spolupracujeme s nejrůznějšími vědeckými a výzkumnými pracovišti vč. Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášky bude na konkrétních příkladech představena činnost pracoviště vč. možností zapojení studentů.

akdasgdas
muheheh

Ing. Petr Kazda

obchodní ředitel Nadace Partnerství

Petr Kazda je obchodní ředitel Nadace Partnerství, která se mimo jiné zabývá rozvojem turistiky šetrného k životnímu prostředí. Podílí se na prezentaci a prodeji zavedených turistických produktů, jako Labská stezka, Moravské vinařské stezky, Festival otevřených sklepů nebo certifikace Cyklisté vítáni. Klíčové pro rozvoj těchto produktů je dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Petr Kazda se zabývá propojováním podnikatelských subjektů, samospráv, vzdělávacích institucí a zkušeností zahraničních partnerů. S týmem Šetrné turistiky Nadace Partnerství koordinuje marketing turistických produktů, přípravu akcí pro širokou veřejnost i odborných konferencí.

15:00 – 15:40
Měření ekonomických přínosů dálkových tras

Partnerství, o. p. s. koordinuje marketing a rozvoj dálkových tras v ČR. Mezi nejvýznamnější z nich patří Labská stezka, síť Moravských vinařských stezek a EuroVelo v ČR. Kdo jsou jejich návštěvníci? Kolik peněz v regionu utratí? Jaký objem výnosů pro region generuje 1 km trasy? Jaké jsou náklady na údržbu trasy? Přednáška představí přístupy k vyhodnocení ekonomických přínosů tras a spolupráci v této oblasti s MENDELU a jejími studenty.

sadasdasdas
asdasdasd

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

ředitel Diecézní charity Brno

Více jak čtvrt století stojí v čele největší charitativní organizace na jižní Moravě. Původním povoláním strojař, poté vystudoval sociální práci a strategický management, mnoho zkušeností načerpal při osmiletém řízení Charity Česká republika, která v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí ve 38 zemích celého světa.

15:40 – 16:20
Historie Charity a znovuobnovení její činnosti po r. 1989

Vize a strategie Diecézní charity Brno, struktura řízení organizace a formy jejího financování. Charita v ČR a ve světě, typy charitních služeb, krizová pomoc a zasahování při mimořádných událostech. Humanitární a rozvojová pomoc Charity v zahraničí a Charitní záchranná síť v ČR.

asdasd
sadhsajdhasd

Mgr. Michal Novotný

zástupce ředitele Diecézní charity Brno pro rozvoj a kvalitu služeb

Věnuje se řízení kvality a metodické podpoře poskytovaných služeb, procesu strategického plánování a vnitřním předpisům organizace. Má dlouholeté zkušenosti s řízením provozu sociálních služeb, které získal na pozici ředitele Oblastní charity Jihlava.

15:40 – 16:20
Historie Charity a znovuobnovení její činnosti po r. 1989

Vize a strategie Diecézní charity Brno, struktura řízení organizace a formy jejího financování. Charita v ČR a ve světě, typy charitních služeb, krizová pomoc a zasahování při mimořádných událostech. Humanitární a rozvojová pomoc Charity v zahraničí a Charitní záchranná síť v ČR.

asdasd
asfasfsaf¨

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

vedoucí personálního řízení Slezská diakonie

Pracuje ve Slezské diakonii jako vedoucí Sekce personálního řízení. Do její kompetence patří také oblast PR a působí jako tisková mluvčí. Je konzultantkou a lektorkou práce s lidmi v oblasti sociálních služeb.

16:20 – 17:00
Podpora statutu profesí v oboru sociální práce ve Slezské diakonii

Představení PR kampaní Slezské diakonie, které jsou zacílené, kromě jiného, na zvyšování statutu profesí v oboru sociální práce. Jedná se o Mozaiku – on-line zpravodajství Slezské diakonie a Den se sociálním pracovníkem. Příspěvek bude doplněn o možnosti spolupráce studentů se Slezskou diakonií.

adasdadadasdas

Stánky

77777¨

Anabix

Anabix CRM s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Web: http://www.anabix.cz

Facebook: http://www.fb.com/AnabixCRM

Kdo jsme:
Provozujeme český online CRM systém Anabix, kde máte svoje klienty a historii veškeré komunikace na jedné stránce. Získejte okamžitý přehled, kdo s klientem kdy mluvil a o čem. Využívejte chytrou automatizaci vašich obchodních procesů. Zaregistrujte si 30 denní testovací účet zdarma.

spolecne

Společně, o.p.s.

Mendlovo nám. 1a, Brno 603 00

Web: http://www.spolecne.info

Kdo jsme:
Jsme nezisková organizace Společně, o.p.s., která vznikla v roce 2005. Podporujeme rodinné, proseniorské a mezigenerační aktivity. Zabýváme se komplexním strategickým poradenstvím a analýzou v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. Od roku 2012 jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Aktivity společnosti: Senior Point – kontaktní místa pro seniory, mezigenerační setkání a aktivity, rozvoj dalšího vzdělávání zejména pro věkovou skupinu 55+, komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací, rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní život. Významné projekty: Modernizace autobusového nádraží Zvonařka v Brně, Centrum obnovy kláštera Louka ve Znojmě, Modernizace IT nemocnice v Blansku

slezska_diakonie

Slezská diakonie

737 01 Český Těšín, Na Nivách 7

Web: http://www.slezskadiakonie.cz

Kdo jsme?
Jsme neziskovou, křesťanskou organizací, která nabízí lidem v sociální nouzi pestrou paletu sociálních a jiných služeb dle jejich potřeb. V Brně poskytuje sociální služby: Poradna rané péče Dorea Brno, Osobní asistence Eliada Brno

 

czechinvest

CzechInvest

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Web: https://www.czechinvest.org/cz

Kdo jsme:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. V zahraničí CzechInvest propaguje Českou republiku jako vhodnou lokalitu pro umisťování investic. Je výhradní organizací, která nadřízeným orgánům předkládá žádosti o investiční pobídky. Podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. S pomocí regionálních kanceláří a zahraničních zástupců CzechInvest působí ve všech krajských městech České republiky i v klíčových destinacích po celém světě.

impact_hub

Impact Hub Brno

Cyrilská 7, Brno

Web: http://www.hubbrno.cz

Kdo jsme:
Hub je inspirativní pracovní prostor kombinující výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Využívají jej nezávislí profesionálové, zástupci firemní či neziskové sféry a široká veřejnost, která chce pravidelně získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Existuje proto, aby v něm vznikaly a prakticky se realizovaly inovace. Jako podporu k tomu Impact Hub poskytuje fyzický prostor, pořádá a hostí akce a realizuje podnikatelské akcelerační programy. Funguje jako součást mezinárodní sítě více než 100 center a umožňuje škálování byznysu i šíření myšlenek napříč všemi kontinenty.

charita_brno

Diecézní charita

třída Kapitána Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Web: http://www.brno.charita.cz http://www.brno.charita.cz

Facebook: http://facebook.com/Charita.Brno

Kdo jsme:
Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, která ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi na celém území Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, humanitární pomoci či ochrany a podpory lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, rodinám a ohroženým matkám, lidem s mentálním postižením a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi. V Brně a v dalších oblastech nabízí mimo jiné například pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněná bydlení, denní centra a stacionáře.

aiesec

AIESEC

Vinařská 499/5, Pisárky, 603 00 Brno

Web: http://www.aiesec.cz/brno

Kdo jsme:
AIESEC v Brně již přes 25 let poskytuje mladým lidem prostor pro rozvoj leadershipu. Stát se členem AIESEC nebo vyjet na stáž můžeš, pokud ti je mezi 18 - 30 let. Zkus to s námi a přidej si pořádnou položku do životopisu nebo získej zkušenosti, které ti pomohou jak v osobním životě, tak v tom profesním.

Obrázek3

Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Web: https://www.kr-jihomoravsky.cz

Kdo jsme:
• zabezpečuje plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, metodicky je řídí a kontroluje (jde o pobytová zařízení, zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením)
• zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje
• rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a vede registr poskytovatelů sociálních služeb
• vyřizuje stížnosti a další podněty obcí a občanů v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
• rozhoduje v odvolacím řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí
• zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Ministerstvem práce a sociálních věci ČR a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a vytváří podmínky pro zřizování zařízení sociálně právní ochrany dětí
• rozhoduje o zařazení a vyřazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstounem nebo osvojitelem a vede tuto evidenci

crea

Crea Hydro&Energy

Traubova 1546/6, 602 00 Brno

Web:  http://www.creacz.com http://www.natureef.eu/

Kdo jsme:
CREA Hydro&Energy je klastr společností, výzkumných institucí a univerzit působících v oblasti technologií pro vodní hospodářství a odpadů a obnovitelných zdrojů energie. Vodohospodářství je považováno za jeden z důležitých aspektů zajištění dostatečné dostupnosti vody pro různé účely: pitná voda, průmyslová voda, zavlažování, energie atd. Obor zahrnuje vodohospodářské stavby, hráze, hydraulické konstrukce ve všech jejích formách. Sektor je silně spojen s oblastí obnovitelných zdrojů energie ve formě vodní energie, stejně jako s oblastí nakládaní s odpady a otázkami životního prostředí, a to s ohledem na znečistění vodních zdrojů.

Cílem je podpora spolupráce a koordinace partnerů v oblasti výzkumu a inovací, rozvoje a propagace oboru, vytváření partnerských sítí včetně mezinárodních partnerství a internacionalizace. Klastr se také zabývá realizací a koordinací společných projektů na regionální, celostátní i mezinárodní úrovní. Spolupracuje s partnery z celého světa, je zakladatelem česko-kurdské komory a Filipínské komory pro ČR a SR a jeho součástí je i Honorární konzulát Filipínské republiky.

csob

ČSOB

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Web:  http://www.csob.cz

Kdo jsme:
Jsme inovátor roku, banka roku a určujeme trendy v českém bankovnictví. Nabízíme prostor pro desítky atraktivních profesí od prémiových bankéřů po různorodé pozice IT.

Stojíme na pevných nohou: Jsme velká společnost, silný hráč. Co to znamená? Třeba to, že výplaty chodí včas. Vždycky. Nebo že vám najdeme místo v jiném oddělení, když se budete chtít profesně posunout. Máte se od koho učit. To, co děláme, totiž děláme dobře.

Jsme taky z masa a kostí, jako vy: Jsme normální lidi, nechodíme spát v obleku. To s vámi spíš zajdeme na pivo.

Jsme všude, od Aše po Karvinou: Stejně jako naši klienti, jako naši zaměstnanci to budete mít blízko do práce. Kanceláře a pobočky máme v každém větším městě po celé republice.

allianz

Allianz

Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Web:  http://www.allianz.cz

Kdo jsme:
Allianz pojišťovna, a.s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který chrání život a majetky 80 milionů lidí ve více než 70 zemích. V České republice působíme od r. 1993. Od té doby prošlo našima rukama přes 10 milionů smluv, a držíme si tak místo 3. největší pojišťovny u nás.

Pojišťujeme více než 1 200 000 českých řidičů, majitelů nemovitostí a turistů, náš servis v oblasti pojištění využívá přes 100 tisíc podnikatelských subjektů. Naše filozofie je poskytovat nejširší krytí spolu s nadstandardní péčí o klienty. Allianz penzijní společnost nabízí důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření.

sadasdasda

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Hlavní kancelář: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Web:  http://www.crr.cz

Kdo jsme:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace s více než 20letou zkušeností v oblasti evropských dotací. Hlavní náplní činnosti organizace je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především oblasti administrace, monitoringu a kontroly projektů financovaných z evropských fondů.

Obrázek1

Magistrát města Brna, Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City

Husova 12, 601 67 BRNO

Web:  http://www.brno.cz/

Facebook:  http://www.facebook.cz/chytrebrno

Kdo jsme:
Jsme kolektiv mladých kreativních lidí, kteří vidí smysl v práci pro Brno. Máme rádi odvážné nápady, nebojíme se bořit předsudky a rádi vymýšlíme neobvyklé spolupráce. Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City tvoří 5 části - Oddělení strategického plánování, zodpovědné za tvorbu nové Strategie #Brno2050, Oddělení dat, analýz a evaluací, které si klade za cíl shromažďovat, analyzovat a zveřejňovat co největší množství dat o našem městě. Oddělení spolupráce a rozvoje se zaměřuje na komunikaci se všemi aktéry, kteří by se rádi aktivně zapojili dění ve městě a jeho rozvoje - jedná se o akademickou, neziskovou a privátní sféru, a také městské společnosti a orgány na krajské, státní a evropské úrovni. A v neposlední řadě k nám také patří Odbor městské informatiky, který zajišťuje provoz a další rozvoj městského informačního systému s využitím GIS, a Oddělení ITI, které se věnuje spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti. V rámci našich oddělení máme na starosti velké i menší projekty např. strategii #brno2050, Brno Ph. D. Talent, Brno International Student, Kreativní centrum, mezinárodní studentskou soutěž MUNISS či Hyperloop v Brně, podílíme se také na tvorbě brněnského eshopu Brno ID. Snažíme se tvořit komunitu aktivních lidí tzv. městského ekosystému, kterým záleží na budoucnosti našeho města.

alfa_agency

Alfa Agency

Nám Svobody 12, 602 00 Brno

Web:  http://www.alfaagency.cz

Facebook:  https://www.facebook.com/AlfaAgency

Kdo jsme:
Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností – agenturou, nabízející komplexní služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Společnost Alfa Agency vznikla v roce 1996, během této doby využilo našich služeb již několik tisíc spokojených zákazníků. Kanceláře Alfa Agency naleznete v Brně, Praze a také v Sydney.

pro_pomoc

Propomoc, z.s.

K Lesu 1081, Modřice, 664 42

Web:  http://www.propomoc.eu

Kdo jsme:
Zapsaný spolek, který pomáhá upozornit na zvířata, která pomáhají lidem. Spolek pomáhá v rámci neziskového sektoru kočkám, psům a koním pro jejichž podporu pořádá každoročně galavečer (2016 Kočky za kočky, 2017 Muži na koních, 2018 Rodiny pro psy). Spolek marketingově pomáhá vybraným organizacím zaměřujících se na klíčovou pomoc výše uvedeným zvířatům. V rámci spolku šíříme osvětu ohledně první pomoci a záchrany malých zvířat. Spolupracujeme se zvířecí záchrankou „Pet emergency“ a různými specialisty z VFU Brno.

euro_centrum

Ministerstvo pro místní rozvoj – Eurocentrum Brno

Staroměstské nám. 6, Praha

Web:  http://www.mmr.cz

Kdo jsme:
Eurocentrum Brno je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Registrační formulář

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt

info.frrms@mendelu.cz
tel. +420 545 136 306